Основні первинні документи на відпуск запасів

№ форми Назва форми Призначення документу
М-8, М- 9, М-28, М-28а Лімітно - забірні карти для відпуску матеріалів, які систематично споживаються при виготовленні продукції, а також для поточного контролю за дотриманням встановлених лімітів відпуску запасів на виробничі потреби. Використовується для оперативного обліку на складі.
М-10 Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів на отримання додаткової кількості запасів
М-11 Накладна -вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів заповнюється при разовому відпуску запасів для виробничих і господарських потреб
М- 15а Акт приймання-передачі устаткування до монтажу при передачі устаткування в монтаж
М-19 Матеріальний звіт тільки у кількісному виразі у будівельних організаціях

Облік малоцінних швидкозношуваних предметів

Малоцінні швидкозношувані предмети (МШП) являються окремою групою виробничих запасів і мають певні особливості їх обліку.

Порядок обліку МШП на складі аналогічний обліку інших виробничих запасів. Проте для первинного їх обліку застосовуються спеціально розроблені і затверджені типові форми.


Таблиця 7.9


5207168341373553.html
5207246464585980.html
    PR.RU™