Тема 5. Організація як функція керування.  

Тема 5. Організація як функція керування.

Тема 4. Планування в організації.

Тема 3. Прийняття управлінських рішень (ПУР).

Зміст лекції.

1. Характеристика і класифікація управлінських рішень.

2. Процес розробки і прийняття рішення.

3. Управлінський процес при прийнятті управлінських рішень.

4. Основні види і характеристика моделей прийняття управлінських рішень.

1. Управлінське рішення – вибір альтернативи, здійснений керівником у рамках його посадових повноважень і компетенції і спрямований на досягнення мети підприємства.

Прийняття рішень –

Класифікація управлінських рішень:

· По тривалості реалізації:

2. Управлінські процедури – сукупність взаємопов'язаних операцій для досягнення певних локальних цілей. На підставі аналізу процедур менеджменту будується модель процесу розробки рішень, що відображає послідовність здійснення основних операцій, пов'язаних із прийняттям і реалізацією рішень:

3. Управлінський процес – комплекс взаємозв'язаних операцій, що виконуються у певній послідовності і спрямовані на розв'язання конкретних завдань і досягнення поставлених цілей. Форми рішень:

Фактори, що впливають на процес ПУР:особисті якості менеджера,наявність ризику і негативні наслідки;час і оточення, інформаційні іповедінкові обмеження, взаємозалежність рішень.

4. Класична модель –

Поведінкова модель –

Ірраціональна модель –

Зміст лекції.

1. Зміст функції планування.

2. Сутність процесу стратегічного планування.

1. Планування – набір дій і рішень, що ведуть до розробки стратегій, призначених для того, щоб допомогти організації досягти своїх цілей.Ціль планування –

Види управлінської діяльності в межах функції планування:

Види планування по термінах:

Види планування за ступенем конкретизації:

Види планування по напрямках:

Види планування по цілям:

2. Стратегічне планування залежить від специфіки, індивідуальності і структури організації, яке повинне розроблятися з точки зору перспектив усієї організації і передбачати можливість перегляду, трансформації і модифікації.

Алгоритм стратегічного планування:

Зміст лекції.

1. Компоненти, вимоги і принципи організації.

2. Характеристика елементів організації.

3. Структурна побудова організацій.

1. Організація як функція менеджменту – процес створення структури підприємства, яка дає можливість людям ефективно працювати разом для досягнення спільної мети.

Головні компоненти складної структури:

Принципи нової організації виробництва:

2. Делегування – передача задач і повноважень особі, яка бере на себе відповідальність за їх виконання, і які обмежені планами, правилами, усними розпорядженнями; реалізується у випадку прийняття повноважень.

Відповідальність – зобов'язання виконувати поставлені завдання і відповідати за їх позитивне вирішення; відповідальність не може бути делегована.

Повноваження – обмежене право використовувати ресурси організації і спрямовувати зусилля її працівників на виконання завдань. В організації межі повноважень визначаються політикою, процедурами, правилами і посадовими інструкціями, які викладаються письмово або передаються підлеглому усно.

3. Організаційна структура – конструкція організації, на основі якої здійснюється управління.

Лінійний тип структури – концентрація всього комплексу функцій управління і вироблення управлінських дій в одній ланці управління.

Функціональний тип структури – наявність лінійного керівника і спеціалізація кожного органа керування на виконанні окремих видів управлінської діяльності.


Лінійно-штабний тип структури – безпосередній адміністративний вплив на виконавців лінійного керівника, і розроблення порад і рекомендацій лінійним керівникам або виконавцям, функціональним штабом, який позбавлений впливу на виконавців.
4968589556096279.html
4968638655216205.html
    PR.RU™