План проведення практичного заняття

Учбово-матеріальне забезпечення.

ТЕМА 1. Організація захисту населення і територій за умов надзвичайних ситуацій.

Тема 1.

Змістовий модуль 1. Цивільний захист як система запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

V. методична розробка ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ІV. ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС) З ДИСЦИПЛІНИ

Види самостійної роботи студентів з дисципліни

№ з/п Види самостійної роботи Кількість годин
1. Підготовка до практичних занять.
Разом

з модуля "Медицина надзвичайних ситуацій”:

2. Учбові цілі:

- засвоїти основні положення міжнародного гуманітарного права;

- засвоїти принципи організації і функціонування єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

- засвоїти мету, завдання і принципи цивільного захисту населення і територій;

- засвоїти завдання і режими діяльності системи цивільного захисту;

- засвоїти основні заходи захисту населення і територій.

- засвоїти будову та призначення засобів колективного, індивідуального та медичного захисту.

3. Час: 2 години.

4. Місце проведення: учбовий клас.

5. Метод проведення:практичне заняття.

А) Література:

1. Міжнародне гуманітарне право /Під ред. Базова В.П. - К., “Варта” , 2000.

2. Закон “Про Цивільну оборону України”, 1999.

3. Закон “Про правові засади цивільного захисту”, 2004.

4. Закон “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру”, 2000.

5. Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. - К., 1996.

6. Державна служба медицини катастроф України. Правові і нормативні акти. - К., 1998.

7. Планування медико санітарного забезпечення населення адміністративної території при надзвичайних ситуаціях. Методичні рекомендації. - К., 2000.8. Організація роботи інформаційно-аналітичної системи МОЗ України з питань надзвичайних ситуацій. - К., 2002.

9. Черняков Г.О., Кочін І.В. Медицина катастроф. - К: “ Здоров’я” , 2001.

10. Шубин Е.П. Гражданская оборона. - М.: Просвещение, 1991.

Б) Тести по темі.

В)Наочні приладдя:

- таблиці №№ 1.1, 1.2, 1.3;

- прозірки № 1а, 1б, 1в.

Г) Технічні засоби: графопроектор, екран.

1. Вступ………………………………………………………….………………….. 5 хвилин
2. Основні положення міжнародного гуманітарного права. Єдина державна система цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. Мета, завдання і принципи цивільного захисту населення і територій. Завдання і режими діяльності сис-теми цивільного захисту. Основні заходи захисту населення і територій. Засоби колективного, індивідуального та медичного захисту . 55 хвилин
3. Рішення тестів……………………….……………………………………........... 15 хвилин
4. Підведення підсумків заняття…………………………………………………... 5 хвилини
Разом…………………………………………………………................................ 80 хвилин

5257471098130059.html
5257496791375132.html
    PR.RU™