Ринкові установи: біржі, банки та інші фінансово-кредитні посередники

У попередній темі аналізувалася структура національного ринку, розглядались ринки товарів, ресурсів, праці, капіталів, грошей, цінних паперів. Функціонування цих ринків стало б неможливим без діяльності таких ринкових установ, як товарні та фондові біржі, банки, фінансово-кредитні посередники та служби зайнятості.

Після вивчення цієї теми ви дізнаєтеся:

Сукупність ринкових установ — бірж, банків, інвестиційних фондів, страхових компаній, довірчих товариств, служб зайнятості називають ринковою інфраструктурою, її елементи пов’язані з функціонуванням певних ринків. Зобразимо це схемою.

Схема 18


4949756394735490.html
4949843826407523.html
    PR.RU™