Жанр кіноповісті у творчості Олександра Довженка

План

1. Формування світогляду митця. Різноплановість обдарування О.Довженка.

2. Актуальність проблематики кіноповісті “Україна в огні”.

3. Образна система.

4. «Щоденники» як відображення життя душі письменника. Їх мистецька вартість.

5. Гуманістичний пафос “Зачарованої Десни”. Проблематика твору.

6. Майстерність творення образної галереї кіноповісті.

7. Композиція твору: поєднання реалістичного та філософського планів зображення.

8. Особливості стилю кіноповістей О.Довженка.

Завдання: підготувати реферат на тему “Внесок Олександра Довженка у світове кіномистецтво”.

Література

1. Довженко О. Україна в огні. Кіноповість. Щоденник.– К., 1990.

2. Довженко О. Твори: У 5 т. – К., 1983-85Довженко і світ. Творчість О.П. Довженка в контексті світової культури. – К., 1984.

3. Дзюба І. Знаки духовної співмірності. Штрихи до світового контексту естетики Олександра Довженка // Дивослово. – 1996. - № 1.

4. Коваленко М.М., Мішурін О.О. Син Зачарованої Десни: Спогади і статті. – К., 1984.

5. Корогодський Р. Хресна дорога “Зачарованої Десни“ // Довженко О. Господи, пошли мені сили. Щоденник, кіноповісті, оповідання, фольклорні записи, листи, документи. – Харків, 1994

6. Корогодський Р. Довженко й український П’ємонт//Сучасність. –1993. – Ч.6.

7. Корогодський Р. Довженко у полоні // Сучасність. – 1992. – Ч. 2.

8. Кочерган Ю.Ф. Олександр Довженко: Проблеми майстерності. – Л., 1983.

9. Кошелівець І. Олександр Довженко. Спроба творчої біографії. – Мюнхен, 1980.

10. Куценко М. Український геній у вигнанні: Олександр Довженко // Слово і час. – 1997. - № 5-6. – С. 89-93.

11. Куценко М. Сторінки життя і творчості О. Довженка. – К., 1975.

12. Новиченко Л. Естетичні уроки Довженка \\ Л.Новиченко. Життя як діяння. Вибр. статті. – К. – 1974. – С. 310-366.

13. Олександр Довженко вчора і сьогодні. Затемнені місця в біографії. Збірник матеріалів. – Луцьк: ВМА «Терен», 2005. – 200 с.

14. Підсуха О. Провісник // Довженко О. Україна в огні. – К., 1991. – С. 6-14.15. Полум’яне життя. Спогади про О.Довженка. К., 1973.

16. Рудкевич І. Образ автора в кіноповісті О.Довженка "Зачарована Десна" / І.Рудкевич // Слово і час : Науковий журнал Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. - 2006. - N11. - С. 25-30.

17. Садуль Ж. История киноискусства: от его зарождения до ниших дней. – М., 1957.

18. Сверстюк Є. Розіп’ятий праворуч // Сучасність. – 1994. - № 10. – С. 112-126.

19. Семенчук І. Життєпис О.Довженка. – К., 1991.

Остап Вишня і розвиток сатирико-гумористичної прози

План

1. Жанр усмішки у творчості гумориста.

2. Тематична розмаїтість усмішок О.Вишні 20-х років.

3. Проблематика, засоби комічної типізації у гуморесці “Земля обработки требуєть“.

4. Об’єкт сатири і засоби комізму циклу “Чукрен і чухраїнці“.

5. Тематика, проблематика, образи “Мисливських усмішок“. Лірична основа циклу.

Завдання: 1) підготувати доповідь «Новаторство і традиція в творчостіОстапа Вишні-гумориста»

2) 2) з’ясуйте характер розвитку гумористичної та сатиричної прози в українській літературі 20-30-х рр. ХХ ст. (автори, теми, проблеми, жанри).


4949395172633337.html
4949447433149018.html
    PR.RU™