Тема 2. Актуальні проблеми судового провадження

Проблемні питання визначення підсудності. Зміст та значення підготовчого провадження. Рішення, які приймаються у стадії підготовчого провадження. Вдосконалення процесуального порядку підготовчого провадження. Завдання та значення стадії судового розгляду. Етапи судового розгляду та їх зміст. Проблемні питання забезпечення всебічності, повноти, об’єктивності та законності судового розгляду. Проблемні питання реалізації засади безпосередності дослідження доказів та диспозитивності у судовому розгляді. Особливості проведення перехресного допиту свідків. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків. Провадження в суді присяжних.

Види перегляду судових рішень у кримінальному процесі. Проблеми правової реалізації конституційного принципу забезпечення права апеляційного оскарження судового рішення в кримінальному провадженні. Об’єкт та предмет апеляційного оскарження та розгляду кримінального провадження судом апеляційної інстанції. Особи, які мають право подати апеляцію. Порядок і строки апеляційного оскарження. Особливості апеляційного оскарження окремих видів судових рішень.

Проблеми правової реалізації конституційного принципу забезпечення права касаційного оскарження судового рішення в кримінальному провадженні. Об’єкт та предмет касаційного оскарження та судового розгляду судом касаційної інстанції. Відмінність цієї стадії від апеляційного провадження. Особи, які мають право подати касаційну скаргу. Порядок розгляду кримінального провадження касаційним судом. Завдання та значення стадії перегляду судових рішень Верховним Судом України.


4947555587146162.html
4947646319117295.html
    PR.RU™